Σούπερ ήρωες

Σούπερ ήρωες

Ηλικίες 5+

Διάρκεια 1,5 ώρα

Αριθμός παιδιών 10-15

Κόστος 120€