Εργαστήρι Χειροτεχνίας

(συμπεριλαμβάνονται τα υλικά τα οποία τα κρατούν τα παιδιά )