Κάμπινγκ

Ηλικία 7+

Διάρκεια 1ώρα

Αριθμός παιδιών 7-10 ετών

Κόστος 60€